Prěnja serbska elektroniska kniha
První lužickosrbská elektronická kniha

Česćeni přećeljo, Vážení přátelé,

nětko maće možnosć sej prěnju serbsku elektronisku knihu přečitać. Je to bibliofilske dwurěčne wudaće małeje zběrki basnjow Katki Andersec (dźensa Katki Baieroweje) Lubosć je pola mje zaklinkała/ Zazvonila u mne láska, kotraž wuńdźe w lěće 2002 ćišćana jako přiłoha Česko-serbskeho wěstnika.

nyní máte možnost začíst se do první lužickosrbské elektronické knihy. Je to bibliofilské dvojjazyčné vydání malé sbírky básní Katky Andersec (dnes Katky Baierové) Zazvonila u mne láska/ Lubosć je pola mje zaklinkała, která vyšla v roce 2002 tiskem jako příloha Česko-lužického věstníku.

 

Možeće sej ju na tutej adrese sćahnyć: Katka_Andersec.mhtml (w jeničkej dataji, 5 MB)

Stáhnout si ji můžete na této adrese: Katka_Andersec.mhtml (v jediném souboru, 5 MB)

 

Jak stáhnout soubor? Klikněte na odkaz souboru pravým tlačítkem myši a zvolte »Uložit cíl jako ...« (Save target as ...).

 

 

Prěnja serbska elektroniska kniha

První lužickosrbská elektronická kniha

 

Druhe, dopjelnjene, elektroniske wudaće po wupředaću prěnjeho nakłada w leće 2003 wuhotowa Towaršnosć přećelow Serbow. Dalše wozjewjenje je možne hromadźe z žórłom a zzz adresu.

Druhé, doplněné, elektronické vydání po rozebrání prvního nákladu v roce 2003 připravila Společnost přátel Lužice. Další zveřejnění je možné s uvedením zdroje a síťové adresy.