Česko-lužický věstník je časopis, který se věnuje Lužickým Srbům, sorabistice, česko-lužickým stykům a menšinové problematice, zveřejňuje například i články o problematice Kašubů v Polsku či Slovinců v Itálii. Hodně se zaměřuje na literaturu. Zveřejňuje články v češtině, lužické srbštině a slovenštině. Jeho vydavatelem je Společnost přátel Lužice (zal. 1907). Založen byl v roce 1920, s válečnou přestávkou vycházel do roku 1948, obnoven byl v roce 1991.

Spolupracuje s dalšími sdělovacími prostředky jako je třeba Český rozhlas.

 

Redakce:

Vedoucí redaktorka: Zuzana Sklenářová, PhD., Zástupce: Radek Čermák, Redaktoři: Ondřej Doležal, Mgr. et Mgr. Kinga Kijec, Mgr. Vladislav Knoll, Josef Šaur

 

Obsahová náplň:

úvodní báseň

studie a články odborné i populární

Noviny - z domova, z Horní a Dolní Lužice a z ciziny

Knihy, Hudba, Divadlo, Film, Počítače

Očima - publicistika

Odjinud - bibliografie článků s lužickosrbskou tématikou a monitoring médií

Rozmluvy - rozhovory

Dopisy

Svědectví

Literární příloha

a další, některé rubriky se objevují příležitostně

 

Každoroční knižní příloha:

v roce 2000 sborník Lužice 10 let ve sjednoceném Německu, v roce 2001 leták k projektu Witaj, v roce 2002 sbírka básní Katky Andersec Zazvonila u mne láska (viz el. knihy), v roce 2003 divadelní příloha, v roce 2004 krátké prózy Róži Domašcyny Kočičí čarování (viz el. knihy), sborník Serbske nalěćo 2004, sbírku básní Tima Meškanka 7×7, v roce 2005 sborník Století Srečka Kosovela, výbor Lubiny Hajduk-Veljkovićowé Pojď oddej se mi ...

 

Věříme, že Česko-lužický věstník výrazně přispívá k pěstování česko-lužické vzájemnosti a propagaci lužickosrbské kultury u nás.

 

Ukázková čísla:

ve formátu pdf, odlišná od tištěné podoby a bez typografické úpravy

Říjen 2003, Listopad 2003, Prosinec 2003, Červen 2004, Březen 2005, Duben 2005, Květen 2005

 

Předplatné:

Cena pro rok 2005 200,- Kč pro ČR a Slovensko, pro svět 350,- Kč nebo 12 €. Členové Společnosti přátel Lužice zdarma. Pokud žijete mimo ČR a nemůžete si předplatné dovolit, po dohodě můžete dostat předplatné zdarma.

Předplatit si nás můžete na elektronické adrese luzice@luzice.cz nebo prostřednictvím SMS na telefonním čísle +420 721 706 715.