Deyzidoxs je mlad luickosrbsk band, kter v souasnosti (2005) koncertuje u tyi roky. Tvrd tny dvou elektrickch kytar (jedna sedmistrunn) Kurta a Knuta dvaj hudb Deyzidoxs ten prav metalov zvuk. Ale ani bez basisty Foceho, s jeho vraznmi basovmi melodiemi, by to nebylo ono. Ale to, m je sl na rohlku, mslo na chlebu nebo lehaka na dortu, pin se svm sladkm hlasem zpvk Dan. Zbv jet speciln efektov mainka klvesisty Brunka ta tvo onen doxsick zvuk skupiny. U bubn sed mlad hrdina Wutrobika a se svm nadnm do hry vkld beat, kter dv hudb vu. Texty jsou v prvn ad luickosrbsk, ale i nmeck a anglick. CD bohuel jet nevylo, ale kad, kdo navtv n koncert zjist, e si na na hudb bezvhradn zakldme. Ne bezdvodn ns u kritici srovnvali s hudebnmi skupinami KoRn a Slipknot. Tak, a se vm doxsover, jak nai osobitou hudbu nazvme, lb!

 

www.deyzidoxs.de

 

 

 

Sthnte si skladbu Rjana domizna (Krsn domovina), jej text je zde:

 

Rjana domizna

 

1. Rjana uica - to je naa domizna

rjane hona a serbska lipa.

Domizna wch serbskich sonow

hospodliwos ze wch stronow

zady naej pjecy kuntwory hraja.

Jeno tu me Serbstwo wokoi

a mentalitu luda doiwi.

Hdy ludi cyle wjesele rejuja

a hercy k tomu zahuda.

Potom nahlada wzo pibra

a witcy z ruku na wutrobje spwaja:

Ta jedna wc peco wostanje,

na serbski lud nihdy njezade.

 

Rjana domizna - serbska uica

wki na wki - moja wutroba sua tebi.

 

2. Rjana uica - to je naa domizna.

Serbska r a serbska wjeska.

Domizna naeho Serbstwa,

nael so njehaji wot cyeho luda.

Po zdau njespznaja witcy tn fakt -

dwurnos je bohatswo na kdy pad.

Ale t hie znaje nau rjanu domiznu,

jako serbsku uicu, sprawnu a peelnu?

Spwy, ki wutrobu pec woiwja,

a narodnos Serbam wuwdomja.

Hde Jank pod hajkom worae,

tam te Hanka konje honjee.

Zamr za tehdomnii as, wostanje tn samsny,

prajimy hie raz.

 

Domk mj rdny serbskim kraju?

tutn domk tak rady mam

w nim ja bydlu, w nim ja hraju,

w nim sej pse zaspwam

rjenje snano wude je

najrjeo pak,

najrjeo pak,

najrjeo pak,

najrjeo pak

w domiznje!

 

 

 

Sthnte si skladbu Peeljo (Ptel), jej text je zde:

 

Peeljo

 

1. Praj mi to by byo, hdy njebych peela m?

Z kim bych so wura? Z kim bych na swjeden j?

Nicht njew, to by byo, nochcu to te wde.

Wako hinak njeznaju hewak bych dyrbja e.

enje njeje wostude na knctydenjach,

dokel mamy Karstena a ponu kleku palenca.

Kdy de je wjeselom a z peelemi pjelnjeny.

A tak zrudoba w mojim iwjenju te rdka je.

 

Peeljo, peeljo, peeljo najwjete bohatstwo

 

Peeljo najwjete bohatstwo

na swe nimamo nio lpeho.

Tu zakopaj swoje wobsydstwo

wo to lii su i swrni peeljo.

 

Pe - peeljo, pe - peeljo, pe - peeljo

PE - EL - JO

 

2. Wzo njeje kdy znaty hnydom mj peel,

hdy je sebi to mysla, potom je mi el.

Peel njerka za mnje nkoho jeno zna,

ale te w ekich asach za nim swrnje sta.

Sebjewdomje a kit zdobude sej tak,

kruty sta a wstotu te ma tak a znak.

Spznaje kak chudy bych bjez peelow by,

hdy ncht bohatstwo, awta a chki njeby chcy.

 

...

 

3. Peeljo su jara wani ana diskusija,

ale t k tebi deri w ekich situacijach.

Hdy ma ty tajkich peelow, potom njemj a' n strach,

peto woni tebi dera wojedne kajkich padach.

 

Peeljo, peeljo, peeljo najwjete bohatstwo

 

...

 

Pe - peeljo, pe - peeljo, pe - peeljo

PE - EL - JO

 

 

 

Dal ukzkov text s ivou ukzkou:

 

Lubos (Lska)

 

1. Wodaje, zo mam jednu peelku, kotru pewo lubuju.

Z om a z wutrobu so tebi wudam, wokou tebje.

ediwos je njeznjesliwa

ahomos njepedstajomna, hdy njewidu moju najlubu

 

Lubos - duchowna a lna

- rjana a njewyaca

- njedodnita, spodiwna

- zranjaca a spokojaca

 

Wohe rozwlnose, so pali we mni a ty sy palwo na wnje.

 

2. ehodla pya so nkoti, zo su spali z druhimi.

Zraos hie faluje, je to zmys waeje lubose?

Praj mi, to je twj wotpohlad?

Wjeselo m na kdy pad!

i dale tak, a ty bude sam!

 

Lubos - duchowna a lna

- rjana a njewyaca

- njedodnita, spodiwna

- zranjaca a spokojaca

- wjelerakos, bjezsknnos