Serbska hymna

Lužickosrbská hymna

v obou spisovných variantách

hudba: Korla Awgust Kocor

slova: Handrij Zejler

 

 

 

Rjana Łužica

 

 

Rjana Łužica,

sprawna, přećelna,

mojich serbskich wótcow kraj,

mojich zbóžnych sonow raj,

swjate su mi twoje hona!

 

Časo přichodny,

zakćěj radostny!

Ow, zo bychu z twojeho

klina wušli mužojo,

hódni wěčnoh wopomnjeća!

 

 

 

h

o

r

n

o

s

r

b

s

k

y

 

 

 

 

d

o

l

n

o

s

r

b

s

k

y

 

Rědna Łužyca

 

 

Rědna Łužyca,

spšawna, pśijazna,

mojich serbskich woścow kraj,

mojich glucnych myslow raj,

swěte sutwoje strony.

 

Cas ty pśichodny,

zakwiś radostny!

Och, gab muže stanuli,

za swoj narod źěłali,

godne nimjer wobspomnjeśa!

 

 

 

 

Text, jehož základem je báseň Handrije Zejlera by doslova zněl asi takto:

 

Krásná Lužice,

spravedlivá, vlídná,

mých srbských otců země,

mých šťastných snů ráj,

svaté jsou mi tvé lány!

 

Čase budoucí,

rozkveť radostně!

Ó, aby z Tvého

klína vyšli mužové,

hodní věčné paměti!