Jurij Brězan

 

Wupokojenje

 

Hižo njewěm tróšta Tebi,

ničo njewěm, chiba ronić

swoje sylzy do tych Twojich.

Daj mi płakać, z Tobu płakać,

ze sylzami wotmyć ból

a bolosć, doniž prózdne

sylzow naju woči

njezhladaju nowu rolu

nadźije.

 

 

Upokojení

 

Neumím už Tebe těšit,

neumím nic, leda ronit

svoje slzy do těch tvých.

Nech mne plakat, s Tebou plakat,

slzami tak omýt bol

a bolest, dokud prosté

slz nebudou naše oči

hledět zase v nové pole

naděje.

 

 

 

 

Ze sbírky Naš wšědny dźeń (Domowina, Budyšin 1955).