Leńka

 

Na kšomje Dolneje Łužice

 

pśitśigane

lipy

tłusty zdonk

małe kulate krony

luźam spodobne

wy płakaśo

njewonjaśo

njesłyšaśo

insekty

bźeze kwiśonkow

we Finsterwalźe

 

 

 

Na okraji Dolní Lužice

 

ořezané

lípy

tlustý kmen

malé kulaté koruny

podobné lidem

pláčete

nevoníte

neslyšíte

hmyz

bez květů

ve Finsterwaldě

 

 

Zapozdźone wotegrono starkej

 

nimšćinu

pšiźoš do města

a dalej

 

engelšćinu

pšiźoš do Ameriki

a dalej

 

ze serbšćinu

pšiźoš do

wutšoby swojeje

njeju dojźoš wšuźi

a dalej

 

 

 

Opožděná odpověď babičce

 

s němčinou

dojdeš do města

a dál

 

s angličtinou

dojdeš do Ameriky

a dál

 

se srbštinou

dojdeš do

svého srdce

s ním se dostaneš všude

a dál

 

 

 

poznámka překladatele: Finsterwalde je původně lužickosrbsky Grabin