> BERND „PYTKO“ PITTKUNINGS

 

> PŠAŠAM SE

 

Možoš ty mě pomagaś? Njewěm, co ja cu.

Wěm jano, až jo wojowanje na kuždem dnju.

Pytam brjog, njenamakam. Wšuźi jo kurjawa.

A w casopisach cytam znowa: Wšo źo doprědka.

 

A se pšašam: Źo?

 

Tam a zas som namakał pśijaśele, ale zwětšego som sam.

„Pak wšo, pak nic“ njejo moja dewiza była. A co něnt w rukoma mam?

Znaju dawno staru powěsć, až kuždy źeń wrośi se słyńco.

Ale kuždy źeń zachopinaś śežko wostanjo.

 

A so pšašam: Kak?

 

 

 

Z alba Na hraně (Na kšomje), 1994.

 

 

 

   PTÁM SE

 

Můžeš mi pomoci? Nevím, co chci.

Vím jenom, že je zápolení v každičkém dni.

Hledám břeh, nenalézám. Všude je mlha.

A v novinách čtu pořád jenom: Vše jde kupředu.

 

A já se ptám: Kam?

 

Tu a tam jsem našel přátele, ale většinou jsem sám.

„Všechno nebo nic“ nebylo moje heslo. A co z toho teď mám?

Znám dávno staré rčení, že každý den vrací se slunce.

Ale každý den začínat nejde tak lehce.

 

A já se ptám: Jak?

 

 

 

 

 

Lužickosrbský písničkář, *1960, diskografie: 1994 Na kšomje/Am Rande, 1998 Z njeznatego luda/Vom unbekannten Volk, 2004 „2004“. V roce 1996 obdržel Cenu Domowiny. Vybírá si motivy ze všedního života všedních lidí, je přímý, nezaobaluje slova do metafor.

 

www.pittkunings.com

 

Poslechněte si ukázky: Pšašam se, Lěs jo wuski, Drahtseilakt. CD si můžete koupit např. v prodejně Lužickosrbské informační služby (SKI) v Domě Lužických Srbů na Poštovním náměstí v Budyšíně.

 

 

V kostele v Dešně, 2005