Lange Steffen,

Do rejki/ Do tance; naĉisk za p³akat (kolorìrowana wo³ojnikowa rysowanka, 1995)