Pětr Thiemann

Stajnje zaso mrěješ nade mnu

 

 

 

 

 

odd I

pomału

so rozšěri

huba na smějk

njewinojty

pomału

mi přisteji

barba šěra

wujima

pomału

mi lěsycy

dadźa wěste

spokojenje

pomału

drje počinam

swět a sebje

lubować

 

 

(1988)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pomalu

se rozšíří

ústa v úsměv

nevázaný

pomalu

se usadí

barva šedá

vyjímá

pomalu

mi vězení

dává jistou

spokojenost

pomalu

pak začínám

svět i sebe

milovat

 

odd II

před telewizorom

smějkotajo so

poražkow

njedźelowječornych

socialistiskorealistiskich

rjekow dla

słyšu so

zestarił sy

so praji

 

 

(1989)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

u televize

směju se

porážkám

nedělněvečerních

socialistickorealistických

hrdinů

slyším se

zestárnuls

říká se

 

odd III

nawrót

 

 

dźiwachmoj so

kak mało swojej smój

 

dźiwachmoj so

njewobmysliwši w naju žedźbje

zo smój žiwaj

dale

 

dźiwachmoj so

zo hižo njejsmój

ani ty ty ani ja ja

 

 

(1988)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

návrat

 

 

divili jsme se

jak málo jsme sví

 

divili jsme se

nepochybovali v naší touze

že jsme živi

dál

 

divili jsme se

že už nejsme

ani ty ty ani já já

 

odd IV

póznaće

 

 

stajnje zaso

mrěješ

nade mnu

zda so mi a

stajnje zaso

mrěješ

z kóždym

wokomikom a

znowa so

narodźiš

mje powučujo

lizaš mi

pót z lica

 

 

(1988)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

poznání

 

 

stále znova

umíráš

nade mnou

zdá se mi a

stále znova

umíráš

každým

okamžikem a

zase se

rodíš

když mě poučuješ

lížeš mi

pot z tváře

 

odd V

Ja

za M. N. J. E.

 

 

Zadk sej v ćahu črjódarjow

najprjed pytam jako schow

a wotetam

jich našćowkam:

Slepi wy,

njepytnjeće,

zo so hibaće

do nawopačneho

směra!

 

Potom z bójskej skromnosću

hłójčku majkam kóždemu

a přišeptam,

wšak hesło mam:

Ja

sym

waš

wjednik,

jehnjatka moje!

 

 

(1988)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pro M. N. E.

 

 

S chvosty fádních zástupů

nejdřív čekám ve skrytu.

V tichosti stojím tam,

šedivce ponoukám:

Jste slepí,

nevidíte,

že se pohybujete

opačným

směrem!

 

Se skromností vrozenou

plácám je po ramenou.

Každému pošeptám,

v záloze heslo mám:

jsem

váš

vůdce,

ovečky moje!

 

odd VI

Poet-činki

 

 

Tuž zmysličkuj so, daj so zrymować,

platoniska ty podlěhańča moja,

so wě, zo pryzle wólnje dušu hoja,

ćim lěpje pak, hdyž wěš jim ruma dać.

 

A pas so, swěta bolosć spytować,

njech druzy čas swój z žałostnjenjom broja,

wšak, luba, prostosć hnujaca je twoja,

mi zhrihuje so směm-li z tobu bać.

 

Ty wuznaće, ja rym a melodije,

a twochnyć z paslow wyšej’ poezije

so namaj poradźi, ’nož njemasli

 

ty porno mi so z podótknjenjom dlěje,

tež namaj płódnosć wěčnje swěrna njeje,

a strach mam, zo mi pjero zerzawi.

 

 

(1989)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Básnikouzla

 

 

Tak myšlenky změň, nech se zrýmovat,

buď platonickou podležnicí mojí,

víš, čtveráctví že rány duše hojí,

tím lépe, když mu umíš místo dát.

 

A střez se světoboly probírat,

ať svůj čas jiní stýskáním si projí,

však, milá, pro dojemnou prostost tvoji

mě vzrušuje, když smím si s tebou hrát.

 

Ty vyznání, já rým a melodie,

a utéct z pastí vyšší poezie

nám podaří se, teď už nemazli

 

jen dotyky se po mém boku dále,

vždyť ani plodnost není věrná stále,

a mám strach, že mi pero zrezaví.

 

 

Jediná básnická sbírka letos sedmatřicetiletého dramaturga Německo-srbského národního divadla v Budyšíně Pětra Thiemanna vyšla v již demokratické Německé demokratické republice v roce 1990 v Ludowém nakładnistwu Domowině v Budyšíně s grafikami Freda Pětšky. Kniha je tématicky členěna na oddíly I. až VI., v tomto čísle přinášíme ukázky z prvních tří. Sbírka je to zřejmě ještě nadlouho poslední, v rozhovoru pro Rozhlad 3/2000 na otázku, zda se věnuje „tvoření“, Thiemann odpovídá: „Bohužel nic. Husto njeje časa dosć, namakać wony nutřkowny měr, kotryž ja znajmjeńša trjebam, zo bych něšto spisać móhł. Dźěło v dźiwadle nad měru okupuje. Tuchwilu zaběram so skerje s přełožowanjom.“ Překlad básní z oddílů II, III, IV a V obstaral Radek Čermák, verše z části I a VI Radek Čermák a Anna Bucharová.